Zgodnie z uzgodnieniami z listopada 2018 r. zawartymi pomiędzy resortami i działającymi w tych służbach związkami zawodowymi, funkcjonariusze mieli mieć zaliczony tzw. ?cywilny staż? do wysługi emerytalnej, uprawniającej do świadczeń.

List Piotra Dudy to reakcja na nowelizację ustawy autorstwa Macieja Wąsika, sekretarza stanu w MSWiA regulującej system emerytalny funkcjonariuszy służb mundurowych. Sprawa dot. funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy swoją służbę rozpoczęli pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 1 października 2003 r. Stanowisko w tej sprawie wystosowały działające w służbach mundurowych organizacje NSZZ ?Solidarność?

Przewodniczący Piotr Duda przekazując powyższe stanowisko ministrom, których sprawa bezpośrednio dotyczy zwrócił uwagę, że nowelizacja różnicuje funkcjonariuszy, zamiast ujednolicać system oraz podważa wiarygodność rządu.

– To bardzo ważne, bo podważa wynik dotychczasowego dialogu społecznego. Podważa też wiarygodność, która jest wizytówką obecnego rządu – ocenia lider Związku.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz