Wobec braku woli wyjaśnienia zdarzenia z dnia 28.06.2023r. (w postaci nagłej utraty świadomości i stanu zagrożenia zdrowia a nawet życia funkcjonariusza) zarówno przez dyrektora ZK w Dębicy jak również sprawującego nadzór nad tą jednostką dyrektora okręgowego SW w Rzeszowie, ponadto wobec nieudzielenia informacji o które wnosiła Komisja Międzyzakładowa w piśmie z dnia 03.07.2023r. skierowanym do dyrektora ZK w Dębicy, przedstawiamy stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Odpowiedź Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy