W związku z zawarciem porozumienia przez Komisję Krajową NSZZ “Solidarność” z Rządem RP, poniżej prezentujemy stanowisko Rady Sekcji. Treść stanowiska jest efektem analizy przedstawionego porozumienia w części dotyczącej wzrostu wynagrodzeń w szerokorozumianej sferze finansów publicznych.

Należy podkreślić, że od samego początku Krajowa Sekcja SW NSZZ “S” wspierała Komisję Krajową w negocjacjach, poprzez akcje informacyjne oraz wywieszenie flag naszego związku na aresztach śledczych i zakładach karnych w całej Polsce. Wobec powyższego, Rada Sekcji w naszej ocenie, ma prawo oceniać poszczególne punkty porozumienia.

Kategorie: Wydarzenia