W związku z przedstawioną przez Stronę Służbową w dniu 19 maja 2021 roku propozycją w zakresie regulacji dodatków służbowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, poniżej przedstawiamy stanowisko NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej w odniesieniu do przedmiotowej propozycji. 

Na wstępie należy podkreślić, że propozycja w zakresie regulacji dodatków służbowych przedstawiona przez Stronę Służbową w dniu 19 maja 2021 roku stanowić miała odpowiedź na przedstawioną przez stronę społeczną koncepcję kompleksowej reformy systemu przyznawania dodatków służbowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej…

Pełny tekst stanowiska poniżej


0 komentarzy

Dodaj komentarz