W związku z  rządową propozycją  waloryzacji wynagrodzeń , Rada Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność? przyjęła następujące stanowisko:

Stanowisko
Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność?
w sprawie waloryzacji uposażeń w 2023 r.

Rada Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność? wyraża pełne poparcie dla stanowiska Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność? oraz pozostałych central związkowych w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2023.
W ocenie Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność? waloryzacja płac jest konieczna, ponieważ dotychczasowe uposażenia reprezentowanych przez nas funkcjonariuszy i pracowników są niewspółmiernie niskie w stosunku do zakresu realizowanych obowiązków i odpowiedzialności jaką ponoszą. 
Przypominamy, że Służba Więzienne jest jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa, a Jej funkcjonariusze i pracownicy służą i pracują w trudnych warunkach chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw.
Jako związkowcy i obywatele rozumiemy, że sytuacja geopolityczna jest wyjątkowo trudna jednak przedstawiona propozycja Rządu, czyli wzrost płac w całym sektorze publicznym o 7,8% jest nie do zaakceptowania. W sytuacji historycznie wysokiego poziomu wzrostu cen, każda regulacja wynagrodzeń, która jest mniejsza od wskaźnika inflacji nie pozwoli funkcjonariuszom i pracownikom na utrzymanie poziomu życia, a jednie w nieznacznym stopniu zmniejsza skutki spadku wartości nabywczej pieniądza.
Dodatkowe obawy, w sytuacji braku wymiernej podwyżki uposażeń przy jednoczesnej obligatoryjnej waloryzacji rent i emerytur, rodzi możliwość istotnego zwiększenia ilości odejść ze służby doświadczonych funkcjonariuszy Służby Więziennej w najbliższym czasie. Będzie to zaprzepaszczenie wieloletnich starań rządu Zjednoczonej Prawicy ukierunkowanych na zatrzymywanie w służbie doświadczonych i wyszkolonych funkcjonariuszy.
Dnia 19 lipca 2022 roku NSZZ ?Solidarność? oraz pozostałe centrale związkowe jako strona pracownicza Rady Dialogu Społecznego we wspólnym stanowisku postulowały co najmniej 20- procentowy wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. W naszym przekonaniu ten postulat jest jak najbardziej racjonalny, zasadny i konieczny do realizacji. Jako Krajowa Sekcja Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność? w pełni popieramy ten postulat, a w razie braku porozumienia w tym zakresie jesteśmy gotowi podjąć zdecydowane działania w celu jego realizacji.

 

                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący 

                                                                                                                                                                                                      Rady Krajowej Sekcji 

                                                                                                                                                                                          Służby Więziennej NSZZ “Solidarność”

                                                                                                                                                                                                       Andrzej Kołodziejski

 

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz