Sejm odrzucił uchwalę Senatu, który chciał odrzucenia w całości nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej. Zmiany zakładają m.in. utworzenie Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

 

Za odrzuceniem uchwały Senatu było 237 posłów, 211 za jej przyjęciem, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizację ustawy o Służbie Więziennej Sejm przyjął 22 lipca. Tworzy ona m.in. Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, który odpowiada za rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw popełnionych w szczególności przez osadzonych lub tymczasowo aresztowanych, którzy przebywają w zakładach karnych albo aresztach śledczych.

Przygotowana przez rząd nowela zwiększa też autonomię Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz wprowadza możliwość współuczestniczenia Służby Więziennej w szkoleniach strzeleckich dla młodzieży.

Podczas prac nad zmianami minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił, że wprowadzają one przyzwoitość i normalność w polskich zakładach karnych. “Więzienie to nie sanatorium, a osadzeni, to nie kuracjusze”, dlatego potrzebna jest służba z takimi uprawnieniami, jakie uchwalił Sejm – podkreślił.

Nowelizacja przewiduje też pakiet rozwiązań dotyczących codziennej służby – nowe stopnie służbowe, zasady socjalne, czy wzory postępowań dyscyplinarnych. Funkcjonariusze SW po wejściu ustawy w życie będą m.in. mogli skorzystać z turnusów rehabilitacyjno-zdrowotnych i uzyskają uprawnienia wynikające z posiadania rodziny.

Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

 

https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/sejm-odrzucil-uchwale-senatu-o-odrzuceniu-w-calosci-zmian-w-sluzbie-wieziennej,609457.html

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz