W dniu 21 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS, które prowadził Przewodniczący Podzespołu Rafał Jankowski. W spotkaniu wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów ? Artur Soboń.

Proponowany porządek obrad posiedzenia obejmował dwa tematy:

1) Sytuację w Służbie Więziennej

2) Nowelizację Polskiego ładu ? wpływ na wynagrodzenia w służbach mundurowych.

W sprawie aktualnej sytuacji w Służbie Więziennej Przewodniczący Komisji Krajowej Pan Piotr Duda wystąpił do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Pana Andrzeja Radzikowskiego z wnioskiem o rozpatrzenie przez podzespół problemowy ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. Przekazał stanowisko Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność? w przedmiotowej sprawie, która od ponad dwóch lat wskazuje Kierownictwu Służby Więziennej i Ministerstwu Sprawiedliwości podstawowe obszary Służby, które bezwzględnie wymagają pilnych zmian.

W związku z wcześniejszymi zobowiązaniami i brakiem możliwości uczestnictwa w spotkaniu Michała Wosia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości spotkanie Podzespołu poświęcone dyskusji na tematy poruszone w Stanowisku przeniesiono na 12 maja 2022 r.

W punkcie 2 Minister Artur Soboń przedstawił Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie wpływu nowelizacji ustawy PIT na wynagrodzenie w służbach mundurowych. Projektowane rozwiązania pozytywnie wpłyną na wysokość dochodów netto podatników, w tym pracowników służb mundurowych.

Strona społeczna zapozna się z przedstawionymi propozycjami i odniesie się do nich.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz