Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2023 r. w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej zostało podpisane Porozumienie Nr 42/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. o współpracy przy zawieraniu umów ubezpieczenia grupowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej i członków ich rodzin, emerytów i rencistów Służby Więziennej i członków ich rodzin oraz o zarządzaniu i realizacji umów ubezpieczeniowych a także zasad funkcjonowania i korzystania z funduszy prewencyjnych i pomocowych związanych z tymi umowami, pomiędzy gen. Jackiem Kitlińskim – Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej a Krajową Sekcją Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” reprezentowaną przez przewodniczącego Andrzeja Kołodziejskiego oraz jego zastępcę Marcina Kuliga.

Kategorie: Wydarzenia