M.in. dodatkowe środki dla pracowników tzw. ?budżetówki? to efekt porozumienia zawartego między rządem a NSZZ ?Solidarność?. Po wielomiesięcznych rozmowach premier Mateusz Morawiecki podpisał porozumienie z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność? Piotrem Dudą. Zawiera ono wiele ważnych rozwiązań, które wspierają polskich pracowników i związki zawodowe.

Do tego wszystkiego dochodzi ta dodatkowa podwyżka dla całej budżetówki wywalczona przez ?Solidarność? jeszcze w tym roku. I oczywiście w przyszłym też będzie podwyższone wynagrodzenie przeciętne, co najmniej o ten wskaźnik inflacyjny

? powiedział premier.

W 2023 r. dzięki jednorazowym nagrodom specjalnym wzrosną wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. Na wypłatę dodatkowych świadczeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej rząd przeznaczy 906,25 mln zł. Nagród nie otrzymają premier, ministrowie oraz inne osoby, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe.

Premier zapewniał też dziś w Stalowej Woli, że sferę publiczną czeka waloryzacja płac w przyszłym roku ?co najmniej o wskaźnik inflacyjny?.

Porozumienie zakłada również wprowadzenie szeregu rozwiązań korzystnych dla związkowców. Podwyższony będzie roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym. Od 1 stycznia 2024 r. ten limit zostanie zwiększony ? z kwoty 500 zł do kwoty 840 zł. Wprowadzona zostanie także szczególna regulacja dotycząca zabezpieczenia działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy.

Jak powiedział przewodniczący Piotr Duda:

Odwołanie ?Marszu Godności? było wyrazem naszej odpowiedzialności. Strona rządowa w zamian za tę trudną decyzję zaprosiła nas do rozmów przy stole. Rozpoczęliśmy dyskusje nie tylko o naszych postulatach na tamten czas, ale też rozszerzyliśmy je o kolejne. Daliśmy wspólnie przykład dialogu. Dziś podpisujemy to porozumienie dla dobra polskich pracowników.

? powiedział Mateusz Morawiecki.

Dziękuję NSZZ Solidarność ? przechowujecie wielką wartość w swoich sercach i działaniach, a my do tej wartości staramy się dopasowywać nasze działania rządowe. Dziękuję za ciężkie, ale partnerskie rozmowy

? powiedział Mateusz Morawiecki.

Źródło: https://www.tysol.pl/a105435-Piotr-Duda-o-porozumieniu-z-rzadem-To-historyczne-wydarzenie-i-kwintesencja-solidarnosci-z-drugim-czlowiekiem