Do Sejmu trafił projekt ustawy – o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.

Projekt zakłada realizację waloryzacji uposażeń od 1 marca 2023 roku. po przez zapis  Art. 38. 1. Kwotę bazową określoną w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy budżetowej na rok
2023 stosuje się do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Druk sejmowy nr 2654 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=31B0A90255D528E9C12588CD0058DC2A

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz