W związku z prośbą o udostepnienie druku petycji w sprawie naszych podwyżek, poniżej zamieszczamy druk w formie PDF. 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna stanowi integralną część PETYCJI W SPRAWIE PODWYŻKI UPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY SŁUZBY WIĘZIENNEJ, zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.RODO).
ADMINITRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizacja zakładowa/międzyzakładowa NSZZ ?Solidarność? Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych NSZZ ? Solidarność? oraz w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa.
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania w celach statutowych oraz inne podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
A) Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych NSZZ ?Solidarność?
B) Dane osób przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych ich aktualizacji oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

Podpisane proszę odesłać na adres: sw@solidarnosc.org.pl

Rada KSSW NSZZ “Solidarność”

ul. Adama Asnyka 19, 43-300 Belsko-Biała

 

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz