Ustawa przyjęta przez Sejm

21 stycznia 2021 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

(więcej…)

Budżet uchwalony

 Jedyną służbą, która liczyć może na więcej pieniędzy niż rok wcześniej, jest podległa resortowi sprawiedliwości Służba Więzienna, która do dyspozycji otrzyma ponad 3,46 mld (budżet 2020 ? 3,38 mld złotych).

(więcej…)