Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organu właściwego

w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin