Odpowiedź Dyrektora Generalnego na nasze pismo dotyczące uprawnień wynikających z art.119 ust.1 pkt 1i2 oraz ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz