Od 1 stycznia 2022 roku wejdą w życie istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (potocznie zwane Polskim Ładem).

Najważniejsze z nich dotyczą: skali podatkowej, kwoty wolnej od podatku, wspólnego rozliczenie małżonków, ulgi na dzieci, ulgi podatkowa dla samotnego rodzica, ulgi rehabilitacyjnej, pracujących seniorów, aktywizacji zawodowej, składki związkowej, ulgi dla ?klasy średniej?.

Pracownicy Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność? przygotowali informację, w której starali się przedstawić w sposób przystępny nowe rozwiązania podatkowe, które będą oddziaływać na sytuację pracowników, ich rodziny, osoby z niepełnosprawnościami oraz członków związków zawodowych.

 

 

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz