W dniu 14 września nasi przedstawiciele złożyli pakiet postulatów do kolejnej ustawy modernizacyjnej, która powinna jak najszybciej trafić do konsultacji.

Podczas spotkania, które miało miejsce 14 września w Ministerstwie Sprawiedliwości, Sekretarz Stanu Michał Woś odpowiedzialny za nadzór nad naszą formację niestety nie przedstawił żadnego dokumentu, który można byłoby uznać za zręby kolejnej ustawy modernizacyjnej na lata 2022 – 2024, co budzi nasz duży niepokój.

Poniżej nasze postulaty.


0 komentarzy

Dodaj komentarz