Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyznaczyło mediatora do trwającego sporu zbiorowego z Centralnym Zarządem Służby Więziennej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz