Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw 

Projekt dotyczy utworzenia Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (IWSW), który będzie odpowiadał za rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw popełnionych w szczególności przez osadzonych lub tymczasowo aresztowanych, którzy przebywają w zakładach karnych albo aresztach śledczych; zwiększenie autonomii Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz wprowadzenia możliwości współuczestniczenia Służby Więziennej w kształtowaniu postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży, w formie szkolenia strzeleckiego.

 

Link :  https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-84-22

 

 

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz