W dniach 23-25 sierpnia 2021 roku w OSSW Popowo odbyło się Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność? i Komisji Rewizyjnej.

W posiedzeniu uczestniczyli Dyrektor Generalny SW gen. Jacek Kitliński, Zastępca Dyrektora Generalnego SW gen. Andrzej Leńczuk oraz Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ ?S? Kolega Jerzy Wielgus i Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Kolega Bartłomiej Mickiewicz i Z-ca Przewodniczącego/Skarbnik KSP Maciej Łozowski….  więcej

Podczas spotkania z kierownictwem CZSW omówiono m.in. następujące kwestie:
– kontynuacja regulacji dodatków służbowych w roku 2022,
Dyrektor Generalny podtrzymał swoje stanowisko dotyczące cyklicznej regulacji dodatków służbowych oraz dodatków czasowych w 2022 roku, jednocześnie zaznaczając, że określenie wysokości środków na ten cel możliwe będzie początkiem marca.

– program modernizacji w Służbie Więziennej w kontekście wzmocnienia elementu płacowego,
W środowisku więzienników zaniepokojenie budzi fakt braku konkretnych informacji na temat ostatecznego kształtu ustawy modernizacyjnej. Dyrektor Generalny odnosząc się do tego zagadnienia stwierdził, że wzmocnienie motywacyjnego sytemu uposażeń powinno się znaleźć w przedmiotowej ustawie.

– dyskryminacji i działań wymierzonych w członków NSZZ ?Solidarność?
Dyrektor Generalny został poinformowany, że obecnie jest przygotowywany szczegółowy raport dotyczący zastraszania, mobbingowania, dyskryminacji oraz braku poszanowania przepisów wynikających z ustawy o związkach zawodowych w stosunku do członków ?Solidarności?, który zostanie przekazany do Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność? i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas spotkania z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ ?Solidarność?, omówiono szczegóły spotkania z Wiceministrem Finansów i Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych – Piotrem Patkowski, które dotyczyło postulatu wprowadzenia kolejnej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych, uwzględniającej podwyżkę uposażeń.

Podczas spotkania z władzami Krajowej Sekcji Pożarnictwa został poruszony temat dalszych działań, w przypadku braku jednoznacznej decyzji, o wdrożeniu kolejnej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych oraz wznowienia prac podzespołu ds. mundurowych w Radzie Dialogu Społecznego. Nawiązania bliższej współpracy na poziomie poszczególnych województw po między organizacjami.

/KSSW/

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz