Kalendarz wyborczy

Uchwała KK nr 4/22ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023 – 2028 Komisja Krajowa NSZZ ?Solidarność? w związku z kończącą się dziewiątą kadencją funkcjonowania władz związkowych, ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.

 

§ 1

W terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. odbywają się wybory:
władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ ?Solidarność?;
delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku, w tym delegatów na walne zebranie krajowej jednostki branżowej Związku lub kongres krajowego sekretariatu branżowego, jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna neleży bezpośrednio do krajowej jednostki branżowej;
wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ ?Solidarność?, a także delegatów na zakładowe, międzyzakładowe lub koordynacyjne zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. odbywają się wybory:
władz regionów;
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. odbywają się wybory:
władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
władz regionalnych sekretariatów branżowych;
delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;
delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.
W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. odbywają się wybory:

władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.
W terminie od 1 maja do 31 lipca 2023 r. odbywają się wybory:
władz krajowych sekretariatów branżowych;
władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
W terminie do 31 października 2023 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo – wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).

 
§ 2

Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 określa, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwy zarząd regionu.
Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 4 i 5 określa odpowiednio, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej.
Dokładny termin sprawozdawczo – wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, określi Komisja Krajowa.

 
§ 3

Traci moc Uchwała Komisji Krajowej nr 5/17.

Uchwała KK nr 1/22 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023 ? 2028

Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” powołuje w skład Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023 ? 2028 następujące osoby:

Zydorek Ewa – przewodnicząca
Balicka Grażyna
Burnat Andrzej
Domian Henryk
Dubiński Waldemar
Gadzicki Zbigniew
Gawroński Stefan
Ewertowski Jerzy
Koban Zbigniew
Latos Justyna
Litewski Wojciech
Maciejewski Arkadiusz
Mackiewicz Katarzyna
Marek Michał
Miszczuk Barbara
Paczuski Dariusz
Porzuczek Barbara
Pokuta Daniel
Richert Tomasz
Ryk Piotr
Skorek Dariusz
Szozda Bogdan
Ścieśko Piotr
Trząsalski Patryk
Wielgus Jerzy
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie traci moc uchwała KK nr 6/17 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na lata 2018- 2022.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz