W dniu 20 grudnia br. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w Służbie Więziennej z Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem i Panią Marią Eichart – Dubois Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, która objęła nadzór nad Służbą Więzienną.

       

Podczas omawiania obecnej sytuacji w Służbie Więziennej, przewodniczący Andrzej Kołodziejski podtrzymał stanowisko NSZZ „Solidarności” w przedmiocie dodatkowego telefonu, argumentując, że najpierw należy wzmocnić etatowo służbę, aby realizować dodatkowe czynności. Dlatego niezbędnym jest utworzenie korpusu służby cywilnej, która wzmocni etatowo służbę, gdyż w Polsce przypada 4,5 osadzonego na jednego funkcjonariusza.

Poruszony został również temat, ilości wypracowanych nadgodzin przez funkcjonariuszy, na które nie zostały zapewnione środki, co wpływa negatywnie na paragrafy płacowe. Ilość nadgodzin, powoduje przepracowanie i w konsekwencji szybsze wypalenie zawodowe.

Minister zapewnił, że funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej również zostaną objęci waloryzacją uposażeń i wynagrodzeń w wysokości 20%, a sposób realizacji będzie uzgodniony początkiem roku 2024. Padła deklaracja, że zostanie opublikowany komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas trwającego spotkania zostały przekazane na ręce Pani Minister stanowiska Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ “Solidarność”, w przedmiocie odstępstw dla wybranych funkcjonariuszy z wyższych stanowisk kierowniczych oraz diagnozy sytuacji w Służbie Więziennej, tuż po morderstwie funkcjonariuszki w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

W trakcie rozmów minister zapowiedział audyt dotyczący Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przewodniczący zgodnie stwierdzili, że służbowa Alma-mater, powinna wrócić do Kalisza.

Program pracy dla więźniów w ocenie strony związkowej, powinien odzwierciedlać faktyczny stan zatrudnienia osadzonych, a nie skupiać się w głównej mierze na statystyce i iluzorycznym zatrudnianiu osadzonych.

Kolejnym punktem rozmów była zasadność powstania i wydatkowania ogromnych środków na Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej – strona związkowa zgodnie stwierdziła, że etaty z IWSW powinny wrócić do służby.

Minister został poinformowany o bezprecedensowym obniżeniu uposażeń od stycznia 2024 roku, w średniej kwocie 90 zł na etat, w związku z zapisami art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.

Na koniec spotkania Minister Adam Bodnar podkreślił, że Ministerstwo będzie otwarte na dialog ze stroną społeczną i widzi jej ważną rolę w kształtowaniu właściwych zmian w Służbie Więziennej

Kolejne spotkanie zaplanowano na styczeń 2024 r.

Biuro prasowe KSSW

Kategorie: Wydarzenia