Szanowne Koleżanki i Koledzy

Temat podwyżek dla państwowej sfery budżetowej poruszono na posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”, które odbyło się w dniach 22-23 września br. w Zakopanem. Komisja Krajowa przyjęła stanowisko m.in. dotyczące proponowanych przez rząd podwyżek dla #pracowników i #funkcjonariuszy, a w czasie obrad w tej sprawie dyskutowano z przedstawicielami Rządu RP.


Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego reprezentowali ministrowie Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Członkom Komisji Krajowej przedstawiono krytyczne stanowisko Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ “Solidarność”,
które przyjęliśmy 21 września na posiedzeniu rady sekretariatu w Krakowie. W ocenie struktur zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Służb Publicznych, reprezentujących m. in. pracowników i funkcjonariuszy sfery budżetowej, proponowany w projekcie budżetu państwa wzrost płac średnio o 7,8% jest zdecydowanie niewystarczający do zrekompensowania skutków poziomu inflacji, a co za tym idzie zubożenia.
W czasie dyskusji z przedstawicielami Rządu RP przewodniczący sekretariatu Bartłomiej Mickiewicz przedstawił sytuację finansową funkcjonariuszy i pracowników sfery budżetowej stwierdzając, że brak realizacji postulatów NSZZ “Solidarność” doprowadzi wprost do działań protestacyjnych.
Oceniając obecną sytuację społeczno-gospodarczą Komisja Krajowa NSZZ Solidarność wskazała, że polscy pracownicy stoją wobec trzech najważniejszych problemów:
– systemowego powstrzymania wzrostu ?cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników,
-zapewnienia godziwego (systemowego) ?wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych,
– przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.

Członkowie Komisji uznali te problemy za pilne i zaapelowali do Rządu RP o podjęcie rzetelnego dialogu z NSZZ “Solidarność”.
“Solidarność” zapowiada dalsze rozmowy z rządem, również z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.
W przypadku braku pozytywnego ich zakończenia jeszcze w październiku dojdzie do manifestacji całej “budżetówki”.

Życzę spokojnej służby

Andrzej Kołodziejski

przewodniczący Rady KSSW NSZZ “Solidarność”

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz