Flagujemy jednostki

Opublikowane przez Admin w dniu

W całym kraju na budynkach aresztów śledczych, zakładów karnych i oddziałów zewnętrznych zawisły flagi NSZZ „Solidarność”.

To efekt decyzji Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”, która rozpoczęła akcję informacyjną związaną z ogólnopolską manifestacją NSZZ „Solidarność”, która odbędzie się 17 listopada w Warszawie.

Niezależnie od postulatu podwyżek w wysokości 20%, o które walczy cała „Solidarność”, funkcjonariusze z KSSW za niezbędne uznali:

– urealnienie budżetu Służby Więziennej w zakresie wydatków na nadgodziny,

– doetatyzowanie służby w ilości 1000 etatów, które trafią do jednostek podstawowych,

– zrównania świadczeń mieszkaniowych z WP,

– wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń pracowników cywilnych w Służbie Więziennej,

– nowelizacja siatki płac funkcjonariuszy SW w związku z ciągłym jej spłaszczaniem,

– urealnienie świadczeń socjalnych poprzez zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku mł.referenta,

– wprowadzenie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy w przedziale 15 – 24 lata służby

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz