W całym kraju na budynkach aresztów śledczych, zakładów karnych i oddziałów zewnętrznych zawisły flagi NSZZ ?Solidarność?.

To efekt decyzji Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność?, która rozpoczęła akcję informacyjną związaną z ogólnopolską manifestacją NSZZ ?Solidarność?, która odbędzie się 17 listopada w Warszawie.

Niezależnie od postulatu podwyżek w wysokości 20%, o które walczy cała ?Solidarność?, funkcjonariusze z KSSW za niezbędne uznali:

? urealnienie budżetu Służby Więziennej w zakresie wydatków na nadgodziny,

? doetatyzowanie służby w ilości 1000 etatów, które trafią do jednostek podstawowych,

? zrównania świadczeń mieszkaniowych z WP,

? wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń pracowników cywilnych w Służbie Więziennej,

? nowelizacja siatki płac funkcjonariuszy SW w związku z ciągłym jej spłaszczaniem,

? urealnienie świadczeń socjalnych poprzez zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku mł.referenta,

? wprowadzenie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy w przedziale 15 – 24 lata służby

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz