Sejm zdecydował, że m.in. funkcjonariusze służb mundurowych podległych MSWiA, żołnierze i funkcjonariusze Służby Więziennej, zyskają uprawnienie do 100-proc. płatnych zwolnień lekarskich w przypadku skierowania na kwarantannę lub izolację w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Zmiany jakie zaproponowano w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, mają charakter systemowy, a więc uprawnienie, o którym mowa nie będzie ograniczało się jedynie do epidemii koronawirusa, ale obejmie także inne przypadki chorób o których mowa “w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (?) w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby”.

Uprawnienie do 100-proc. płatnych zwolnień lekarskich przysługiwać będzie policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straż Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, strażnikom gminnym i miejskim, żołnierzom oraz funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Jak tłumaczył Sławomir Gadomski, wiceszef resortu zdrowia reprezentujący na posiedzeniu Komisji rząd, zmianami objęte mają zostać służby, które “aktywnie włączają się w walkę z Covid-19”.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz