Rada Sekcji

Andrzej Kołodziejski – przewodniczący Paweł Jankowski – wiceprzewodniczący Piotr Ornoch – wiceprzewodniczący Artur Ochnio – sekretarz Adam Gryka – skarbnik  Mariusz Bratkowski – członek rady