Nasze działania

Odpowiadając na apel jedynego z naszych Kolegów o pomoc w oddaniu krwi dla bliskiej osoby, członkowie organizacji z Opolszczyzny przystąpili do akcji.

Nasz zespół

Pomimo że Niezależny Samorządny Zawiązek Zawodowy ?Solidarność? powstał 40 lat temu, to Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Więziennej mogą zrzeszać się w ?S? dopiero od końca 2019 roku.
W dniu 27 października 2019 roku po usilnych staraniach udało się wprowadzić pluralizm związkowy do służb mundurowych. Czego efektem jest powstanie Naszej organizacji, która w ciągu roku osiągnęła taką liczbę Członków, że utworzenie Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność stało się faktem.
Budujemy związek zawodowy ludzi czynnych zawodowo, którzy trudy swej codziennej służby, niosą na swych barkach w jednostkach podstawowych – aresztach śledczych i zakładach karnych.
Dlatego, jeżeli chcesz mieć wpływ na to jaka będzie Solidarność w Służbie Więzienne, to nie czekaj i przyłącz się do Nas.

(więcej…)

Andrzej Kołodziejski

Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność Andrzej Kołodziejski Od 2005 roku w służbie, na co dzień oddziałowy Oddziału Zewnętrznego Bielsko-Biała Zakładu Karnego w Cieszynie. Współzałożyciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników SW Okręgu Katowickiego.

Prawo do zrzeszania się.

Dzisiaj mija rok od wejścia w życie zmian, które gwarantują Funkcjonariuszom służb mundurowych zrzeszanie się w dowolnymi związku zawodowym. Jeszcze rok temu była Nas garstka, dzisiaj NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej zrzesza ponad 1000 członków w całym kraju.  Jesteśmy obecni w 11 okręgach a swym działaniem obejmujemy ponad Dowiedz się więcej…

Prawo: Mundurowi na kwarantannie lub izolacji otrzymają 100-proc. płatne L-4. Posłowie przegłosowali ustawę.

Sejm zdecydował, że m.in. funkcjonariusze służb mundurowych podległych MSWiA, żołnierze i funkcjonariusze Służby Więziennej, zyskają uprawnienie do 100-proc. płatnych zwolnień lekarskich w przypadku skierowania na kwarantannę lub izolację w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Zmiany jakie zaproponowano w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym Dowiedz się więcej…