W związku z zaawansowanymi rozmowami strony społecznej z ministerstwem spraw wewnętrznych i administracji dotyczącymi wprowadzenia kolejnej ustawy modernizacyjnej, zwróciliśmy się się do Sekretarza Stanu w MS Pana Michała Wosia z wnioskiem o podjęcie stosownych działań na rzecz objęcia Służby Więziennej przedmiotową ustawą.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz