Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał Zespół do spraw reformy komisji lekarskich

Zarządzeniem nr 28 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2022 r. powołał Zespół do spraw reformy komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz