Wsparcie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ “Solidarność”

Opublikowane przez kssw w dniu

W związku z podejmowanymi działaniami OM NSZZ ?Solidarność? FiP Więziennictwa woj. Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach na rzecz standaryzacji ilości etatów w jednostkach o podobnej pojemności Prezydium Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ?Solidarność? udzieliło wsparcia inicjatywie z Kielc.

Stan_Prezyd_Zarz_Reg_Swiet_Solidarnosc_31sty2023

Wystapienie-Kilece-str1

str.2