W związku z brakiem jednoznacznej odpowiedzi na nasz wniosek zawarty w piśmie KS.2.2021.AK z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczącego przywrócenia stanowisk dowódców zmian  w oddziałach zewnętrznych, które nadal pełnią funkcję aresztów śledczych, zwróciliśmy się o  rekompensatę dla funkcjonariuszy, którzy zostali pokrzywdzeni w wyniku restrukturyzacji. 

Pismo w załączniku


0 komentarzy

Dodaj komentarz