W związku z kierowanymi pytaniami do naszej organizacji przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oddelegowanych do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniem Dysocjacyjnym – Oddział zamiejscowy w Czersku, w sprawie nagród za I półrocze, dzisiaj zwróciliśmy się z przedmiotowym wnioskiem.

Odpowiedź poniżej w załączniku


0 komentarzy

Dodaj komentarz