Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” Andrzej Kołodziejski za wyrażanie krytyki wobec członków Zarządu Głównego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dostał prywatny akt oskarżenia. Sąd nie dopatrzył się jednak zniesławienia.

W uzasadnieniu sądu możemy m.in., przeczytać, że pełnomocnik oskarżającego nie wskazał, które konkretnie treści prezentowane przez Przewodniczącego Kołodziejskiego mają charakter pomawiający.