W związku z planowaną waloryzacją wynagrodzeń w Służbie Więziennej przedstawiamy stanowisko naszej organizacji.