Pomimo że Niezależny Samorządny Zawiązek Zawodowy ?Solidarność? powstał 40 lat temu, to Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Więziennej mogą zrzeszać się w ?S? dopiero od końca 2019 roku.
W dniu 27 października 2019 roku po usilnych staraniach udało się wprowadzić pluralizm związkowy do służb mundurowych. Czego efektem jest powstanie Naszej organizacji, która w ciągu roku osiągnęła taką liczbę Członków, że utworzenie Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność stało się faktem.
Budujemy związek zawodowy ludzi czynnych zawodowo, którzy trudy swej codziennej służby, niosą na swych barkach w jednostkach podstawowych – aresztach śledczych i zakładach karnych.
Dlatego, jeżeli chcesz mieć wpływ na to jaka będzie Solidarność w Służbie Więzienne, to nie czekaj i przyłącz się do Nas.

Kontakt do nas: sw@solidarnosc.org.pl

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz