W związku z tym, że kierownictwo Służby Więziennej przygotowało kolejny projekt ustawy modernizacyjnej, zwanej potocznie” ustawą rozwoju służb”, zwróciliśmy się o przedłożenie tego projektu naszej organizacji.

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz