Dotyczy projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej, udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji A434.

Rada Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność? ocenia proponowane zmiany negatywnie w całości projektowych zmian, która uwarunkowana jest tylko i wyłącznie na realizację zaliczenia do dodatku za wysługę okresów pracy przed wstąpieniem do Służby Więziennej z podwyżką uposażeń funkcjonariuszy jaką mają otrzymać od 01.01. 2022 roku. Połączenie realizacji tych dwóch postulatów bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na te cele, wymusiło kształt zapisów projektowanego rozporządzenia.
Brak środków finansowych spowodował, że funkcjonariusze zamiast otrzymać podwyżkę uposażeń w wysokości 624 zł poprzez podniesienie o te kwotę dodatku za stopień służbowy, otrzymają podwyżkę tego dodatku w wysokości 208 zł, a następnie jeżeli posiada wysługę z cywila, otrzymają podwyższenie dodatku za wysługę lat lub jeżeli nie posiada okresów z ?cywila? podwyżkę otrzyma w dodatku służbowym. Oznacza to, że niezależnie od posiadania wysługi z cywila, bądź jej braku, każdy otrzyma taką samą podwyżkę. W konsekwencji oznacza to, że funkcjonariusze nie uzyskują nic w zamian za posiadany staż z pracy, przed podjęciem służby w Służbie Więziennej.
Kształt proponowanego rozporządzenia wprowadza mechanizm ?ręcznego sterownia uposażeniami funkcjonariuszy Służby Więziennej?, co w dłuższej perspektywie doprowadzi do bałaganu płacowo-finansowego.

 

Treść został dostarczona do RCL 3.03.2022


0 komentarzy

Dodaj komentarz