W związku z procesem legislacyjnym projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień (A494). Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność?  zgłasza uwagę, że w § 5. przedmiotowego rozporządzenia,  nie została wskazana minimalna wysokość stawki jaką może ustalić przełożony.

Wobec powyższego wnioskujemy, aby w zapisach tego rozporządzenia znalazł się zapis ? ?nie mniej niż 80% obowiązującej stawki? wynikającej z  rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz