Nasza opinia do rozporządzenia – podróże służbowe

Opublikowane przez Admin w dniu

 

 W związku z procesem legislacyjnym projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień (A494). Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”  zgłasza uwagę, że w § 5. przedmiotowego rozporządzenia,  nie została wskazana minimalna wysokość stawki jaką może ustalić przełożony.

Wobec powyższego wnioskujemy, aby w zapisach tego rozporządzenia znalazł się zapis – „nie mniej niż 80% obowiązującej stawki” wynikającej z  rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz