W związku z brakiem właściwego zaangażowania Ministerstwa Sprawiedliwości w prace na rzecz wprowadzenia kolejnej ustawy modernizacyjnej, zwróciliśmy się o pomoc do Komisji Krajowej

W tym miejscu należy przypomnieć, że Minister Sprawiedliwości w 2018 roku podpisując porozumienie ze stroną społeczną zobowiązała się do przedstawienia kolejnej ustawy modernizacyjnej, czego do tej pory nie zrobił. Końcem roku 2020 złożyliśmy wniosek do ówczesnego sekretarza stanu w MS Michała Wójcika o wpisanie pakietu “Funkcjonariusz PRO”, który ma za zadanie poprawę infrastruktury socjalne w jednostkach podstawowych. W związku z brakiem zaproszenia do prac nad kolejna ustawą modernizacyjną w dniu 8 września br. złożyliśmy formalny wniosek o wprowadzenie kolejnej ust. moder. na lata 2022-2024, należy zaznaczyć, że z rozmów gabinetowych w CZSW jak i MS wynikało, iż ministerstwo dysponuję taki projektem. 14 września odbyło się spotkanie naszych przedstawicieli z Wiceministrem Michałem Wosiem, którego celem było przedstawienie naszych postulatów i sprawdzenie, czy ministerstwo dysponuje projektem nowej ustawy modernizacyjnej.

W związku z tym, że w naszej opinii kierownictwo MS nie wykazuje zaangażowana w prace nad podwyżkami dla Nas, postanowiliśmy zwrócić się o pomoc do Komisji Krajowej. Nasze pismo znajduje się poniżej w pdf.


0 komentarzy

Dodaj komentarz