Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej

Materiał poniżej:

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz