W związku z przedłużającym się procesem legislacyjnym rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości, zwróciliśmy się dzisiaj do projektodawcy o interwencję w przedmiotowej sprawie.

47.2023-Wniosek-o-interwencje-ws.-pracownikow-Sluzby-Wieziennej