Egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej dla funkcjonariuszy, którzy w roku akademickim 2020/2021 w formie studiów podyplomowej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Kryteria egzaminu w załączniku poniżej


0 komentarzy

Dodaj komentarz