W wyniku dążenia naszej organizacji do odtworzenia stanowisk dowódców zmian w zreorganizowanych i obecnie reorganizowanych jednostkach, Ministerstwo Sprawiedliwości i Centralny Zarząd Służby Więziennej, podjęło decyzje o utworzeniu nowych stanowisk D-ców Zmian w Oddziałach Zewnętrznych.

Nowe stanowisko zostanie utworzone we wszystkich oddziałach zewnętrznych realizujących czynności administracyjne (tzw. aresztowych) oraz o pojemności powyżej 200 osadzonych. W wyniku tego w 39 Oddziałach Zewnętrznych powstanie 156 stanowisk D-ców Zmian. Co będzie miało korzystny wpływ na bezpieczeństwo w jednostkach i nie spowoduje strat finansowych w przypadku podwyżki, gdyby miała ona wejść w uposażenie zasadnicze.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz