W związku z badaniem przez naszą organizację realnych skutków, wprowadzonego w ubiegłym roku świadczenia motywacyjnego, które ma skutkować mniejszą fluktuacją kadry Służby Więziennej, zwróciliśmy się do Dyrektora Generalnego o udzielnie informacji w tej materii.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz