Dyrektor Generalny przychylił się do naszego wniosku, o rekompensatę dla zastępców dowódców zmian, którzy pełną swe obowiązki w oddziałach zewnętrznych będących aresztami śledczymi.

Przypomnijmy, że w wyniku restrukturyzacji jednostek w latach 2017-2020, kilka aresztów śledczych przekwalifikowano w oddziały zewnętrzne, tym samym zdegradowano dowódców zmian do zastępców pozostawiając im te same obowiązki. Co więcej, gdy w 2020 roku realizowano podwyżkę na wszystkich stanowiskach służbowych w Służbie Więziennej, te osoby otrzymały połowę mniejszą podwyżkę przez reorganizację.

Odpowiedź poniżej


0 komentarzy

Dodaj komentarz