JAK PRZYSTĄPIĆ DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO?

Prawo obowiązujące w Polsce, mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy.

Jeśli w Twoim zakładzie pracy działa już Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ?Solidarność? wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i dostarczysz ją do odpowiedniego reprezentanta Związku. Uchwałą komisji zakładowej/międzyzakładowej zostaniesz przyjęty do grona członków NSZZ ?Solidarność?.

Jeśli w Twoim zakładzie pracy nie ma zarejestrowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ?Solidarność? zaproponuj swoim kolegom i koleżankom założenie związku zawodowego.

Zgodnie z przepisem art.25I ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwać tylko organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami. Jednak, aby założyć organizację związkową wystarczą tylko 3 osoby.

Najlepszym sposobem, aby poprawić swoje warunki pracy jest zachęcenie jak największej ilości kolegów z pracy do dołączenia do NSZZ ?Solidarność?. Im więcej członków Związku będzie w twoim miejscu pracy, tym większy wpływ będziecie mieli na warunki pracy i wysokość zarobków.

KTO CIĘ WESPRZE?

Przy zakładaniu organizacji związkowej wesprze Ciebie i Twoich kolegów organizator związkowy:

Odpowie na Twoje pytania dotyczące związku zawodowego i wyjaśni ewentualne wątpliwości

Wytłumaczy i sprawnie przeprowadzi przez formalności i kolejne kroki związane z zarejestrowaniem organizacji związkowej w Twoim zakładzie pracy

Skutecznie zorganizuje pracowników w związek zawodowy (tam, gdzie NSZZ ?Solidarność jeszcze nie ma bądź wesprze działania rozwojowe tam, gdzie zrzeszona w NSZZ ?Solidarność? jest niewielka ilość pracowników).

Związek zawodowy, który chce działać z sukcesami i być silny musi stale dążyć do organizowania nowych członków Związku. Jest to najbardziej skuteczny sposób na budowanie wpływowej organizacji związkowej.

5 KROKÓW I 5 POWODÓW

KROK 1.

Masz problemy w pracy? Uważasz, że w Twoim zakładzie pracy potrzebny jest związek zawodowy? Porozmawiaj z kolegami i zaproponuj założenie NSZZ ?Solidarność?.

KROK 2.

Jeżeli podjęliście decyzję o utworzeniu związku zawodowego, skontaktuj się z organizatorem związkowym, który przekaże Tobie pełną informację dotyczącą utworzenia organizacji związkowej oraz sprawnie przeprowadzi przez wszelkie etapy jej zakładania i rejestrowania.

KROK 3.

Zorganizujcie zebranie założycielskie, najlepiej poza miejscem pracy.

Podczas spotkania wypełnijcie deklaracje członkowskie.

Przygotujcie pisma, które możesz pobrać ze strony internetowej bądź otrzymać w odpowiednim Regionie ?Solidarności”.

Wybierzcie swoich przedstawicieli, czyli Tymczasową Komisję Zakładową.

Wniosek o zarejestrowanie organizacji związkowej dostarcz do właściwego Tobie terytorialnie Zarządu Regionu ?Solidarności.

KROK 4.

Gratulacje! Założyliście związek zawodowy!

KROK 5.

Najważniejszy! Czas na działanie!

Stale rozmawiaj z pracownikami, zachęcaj ich do wstąpienia do Związku. Im więcej członków będzie liczyła organizacja związkowa, tym większa będzie Wasza siła i skuteczność w negocjacjach z pracodawcą.

Chcesz wiedzieć więcej?

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO?

5 powodów, dla których warto jest wstąpić do związku zawodowego (zorganizować się w związek zawodowy) i przyłączyć się do NSZZ Solidarność:

Pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy.

Większa możliwość wynegocjowanie lepszych warunków pracy, bądź podwyżki

Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy, czy też niesprawiedliwego traktowania.

Możliwość pomocy innym pracownikom.

Możliwość skorzystania z porad ekspertów działających w związku, a także prawników.


0 komentarzy

Dodaj komentarz