Andrzej Kołodziejski

Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność

Andrzej Kołodziejski Od 2005 roku w służbie, na co dzień oddziałowy Oddziału Zewnętrznego Bielsko-Biała Zakładu Karnego w Cieszynie. Współzałożyciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników SW Okręgu Katowickiego.

Paweł Jankowski

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność

Założyciel Organizacji Międzyzakładowej w okręgu koszalińskim

 

Piotr Ornoch

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność

Współzałożyciel Organizacji Międzyzakładowej w okręgu warszawskim 

Artur Ochnio

Sekretarz Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Soliadrność

Współzałożyciel Organizacji Międzyzakładowej w okręgu Katowickim

Marcin Kulig

Skarbnik Krajowej Sekcji, 

Współzałożyciel Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju 

 

Komisja Rewizyjna 

Michał Kościerzyński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ " Solidarność"

Adam Gryka - członek Komisji Rewizyjnej

Karolina Pałka - członkini Komisji Rewizyjnej