Rozmowa w PR 24 z przewodniczącym KSSW NSZZ Solidarność Andrzejem Kołodziejskim.