Rozmowa z 25 listopada br. w Radio Katowice z przewodniczącym Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność