Wywiad z przewodniczącym KM NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Katowickiego dla Radio Katowice z 23 lutego 2020 r.